skip to Main Content

آخرین خبرها

پوستر همایش آزفا

حامیان همایش

یادداشت مدیر همایش

دکتر اسماعیل پور مطلق- مدیر همایش ملی آزفا- azfa2.ir- amaje.ir

پیشینۀ گران‌سنگ زبان فارسی و ادبیات فاخر ایرانی در سطح جهان، دست کم در محافل آکادمیک شناخته شده است، اما گسترش آن در عصرِ انفجار اطلاعات و فرآیند جهانی‌شدن لازم و بایسته است.

مرکز آزفای دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد سعدی، با پشتیبانی چندین مرکز دانشگاهی و فرهنگی، برگزاری دومین همایش آزفا (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان) با محوریت استانداردسازی متون درسی آزفا را به‌منظور تحققِ گسترش زبان فارسی و ادبیات و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، سرلوحۀ کار علمی و آموزشی خود قرار داده‌اند.

بی‌گمان گسترش زبان فارسی در سطح جهان به‌طور خودکار و با صرف کمترین هزینه، موجب صدور ادبیات و فرهنگ می‌شود، از این رو، مشارکتِ همۀ دست‌اندرکاران آموزشِ علمی و فناورانۀ آزفا را می‌طلبد که با جدیدترین دستاوردهای فناوریِ آموزشی، راهکارهایی را در جهت استانداردسازی و بین‌المللی کردنِ متون درسیِ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در این همایش ارائه دهند و با مشارکت جمعی (اعم از مشارکت استادان و پژوهشگرانِ متخصص ایرانی و استادانی از دیگر کشورها) و شرکت در سخنرانی‌ها و میزگردهای تخصصی به راه حل‌های نهاییِ استاندارد و کاربردی دست یابیم.

امید است که با برگزاری دومین همایش آزفا، به بخشی از اهداف مهمِ در راستای اشاعه و گسترش زبان فارسی و ادبیات شکوهمند ایرانی نائل شویم.

ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق

مدیر همایش آزفا

 

تاریخ‌های مهم

اعلام نتایج بررسی چکیده‌ها

تا پایان روز ۱۸ تیر ۱۳۹۷

اعلام نتایج بررسی مقاله

تا پایان روز ۳۰ مهر ۱۳۹۷

ارسال چکیده‌ها

تا پایان روز ۱۵ تیر ۱۳۹۷

ارسال اصل مقاله

تا پایان روز ۱۴ مهر ۱۳۹۷

برگزاری همایش

دوشنبه و سه‌شنبه ۲۱ و ۲۲ آبان ۱۳۹۷
Search